Bơm hút chân không xe hút chất thải

Bơm hút chân không xe hút chất thải
Bán bơm hút chân không xe hút chất thải, bơm chân không vòng dầu, bơm chân không vòng nước, bơm nhớt xe hút chất thải,

• Mã SP: SP0076

• Nhóm sản phẩm: Phụ tùng xe hút chất thải

• Năm sản xuất: 2022 - 2023

• Lượt xem: 1660

Mời liên hệ

Thông tin cơ bản về xe